Partnereink

Colegiul Tehnic Energetic Remus Radulet Brasov

A brassói „Remus Radulet” Energetikai Műszaki Főiskola az elektronikai, automatizálási és mechatronikai szakképzés legfontosabb szolgáltatója Brassóban, Erdélyben pedig az első három helyen található. A 2018-2019-es tanévben 1065 diák jelentkezett hozzánk, ez alapján elmondhatjuk, hogy iskolánk a legnagyobb a régiónkban. Közülük 767-en technológiai középiskolások, szakiskolások, mester iskolások és középiskolások. Az oktatói állományt 81 tanár, mérnök és művezető oktató alkotja, akik mindegyike tanári végzettséggel rendelkezik. Az intézmény oktatási kínálata műszaki, high-tech területekre, elektronikára, automatizálásra, mechatronikára épül. A CTERR egy dinamikus szervezet, amely alkalmazkodott a munkaerőpiac jelentős változásaihoz, nyitott a helyi, nemzeti és nemzetközi együttműködésekre.

https://www.ctenergeticremusradulet.ro/

Kárpát Medencei Tehetségkutató Alapítvány

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány non-profit szervezetként alakult 2015-ben. A szervezet küldetése a Kárpát-medencében élő 16-30 év közötti fiatalok azonosítása, támogatása és fejlődésének menedzselése. Tehetségkereső rendszerünkben a kezdetek óta 1613 fiatal regisztrált, és több mint 80 mentorálttal dolgoztunk együtt, akiket a regisztrált, tehetségesek közül választottunk ki. Jelenleg 41 fiatalt támogatunk a programban. Az ösztöndíjakon felül lelki és szellemi hátteret biztosítunk karrierjükhöz a mentoraink által. Ezen túlmenően elkötelezettek vagyunk a pozitív légkör megteremtésében, amely elengedhetetlen a személyes és a társadalmi fejlődésükhöz is. Számításunk szerint 250.000-300.000 fiatal hallgatót értünk el előadásokkal, pályázatokkal, rendezvényekkel, konferenciákkal, sajtóval és közösségi oldalakkal. Szervezetünk alapköve a tehetséggondozás és az ehhez szorosan kapcsolódó sikeres mentorrendszerünk. Hiszünk abban, hogy a tehetség magas motiváció, szenvedély, egy adott téma iránti elszántság, amellyel a tehetséges ember – kemény munkával – a legjobb lehet hivatásában. A tehetséggondozás területén célunk, hogy mentoráltjainknak személyes támogatást nyújtsunk, melyet mentorrendszerünk tud biztosítani.

www.kmta.hu 

LOGO OE
Associació Programes Educatius Open Europe

Az „Associació de Programes Educatius OpenEurope” egy non-profit szervezet, amelynek székhelye Reusban, Katalóniában (Spanyolország) található, és azon munkálkodik, hogy az ifjúsági területen dolgozó fiatalok és felnőttek részt vehessenek az európai programokban. Az egyesület projektjei és kezdeményezései arra irányulnak, hogy oktatókat, tanárokat, diákokat és a közösséget szélesebb körben bevonják az élethosszig tartó tanulásra törekvő programok megvalósításába. Programjaink célja a kommunikációs, vezetői és foglalkoztathatósági képességek fejlesztése. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a civil szervezetek kapacitásának erősítésére és a társadalmi problémák megoldására, enyhítésére. Segítünk bevonni a közösség minden tagját ezeknek a szervezeteknek a tevékenységébe, különös tekintettel a polgári jogi felelősségre, a bevándorlásra, az emberbarát technológiára vagy az okos városokra.

http://openeurope.es/

Stichting Wave Education

A Stichting Wave Education célja, hogy hozzájáruljon a mai társadalomban élő emberek fejlődéséhez, alkalmazkodjunk ahhoz a társadalomhoz, amelyben élünk, és egyúttal tudásunkat és készségeinket szélesebb körben tágítsuk. Egyesületünk Utrecht városában található. Míg munkánk nagy része az ifjúságnak és az ifjúsági munkásoknak szól, egyesületünk utrechti működésének egyik oka az, hogy az itteni fiatal lakosságot célozza meg. A 2018-ban Ifjúsági Csoport néven folytatódott tevékenységünk 2019-ben civil szervezetté vált, és professzionálisabb struktúrát értünk el. Emellett azért hoztuk létre civil szervezetünket, hogy egyre több tevékenységünkhöz forrást gyűjtsünk, és támogatást találjunk az általunk szervezett tevékenységekhez. Fő céljaink: Hozzájárulás egy szabad diszkriminációs társadalom felépítéséhez, A kritikus gondolkodás és elemzés elősegítése a fiatalok körében, A nemek közötti egyenlőség, az emberi jogok védelme, a kultúra és a tudás előmozdítása. A nemzetközi kultúra oktatása a társadalomra gyakorolt ​​pozitív hatás elérésének érdekében. A fiatalok részvételének elősegítése a faji egyenlőség jegyében a politikában és a nyilvános térben, a fiatal menekültek segítése, képzése és integrációja. Egyenlőtlenségek elleni küzdelem és a társadalmi igazságosság megvalósítása/növelése. Bármilyen művészet és kézművesség alkalmazása a társadalmi integráció érdekében. A zenei, színházi és táncos tevékenységek népszerűsítése a fiatalok körében, mint társadalmi befogadási eszköz és kikapcsolódás. A fiatal művészek munkaerő-piacon való elhelyezkedésének segítése.

Dvojezična srednja šola Lendava/Kétnyelvű Középiskola, Lendva

Iskolánk az egyetlen két tanítási nyelvű középiskola Szlovéniában, ahol minden tantárgyból szlovén és magyar nyelven folyik az oktatás. E kettő mellett angol és német nyelvet is oktatunk. Sajátos státusunkból adódóan az iskola széles programkínálattal rendelkezik: általános középiskolai, középfokú műszaki vagy szakmai programok: (gépésztechnikus, vegyésztechnikus, közgazdász technikus, mechatronikos technikus) és középfokú szakok: (adminisztrátor, autószerelő, villanyszerelő) , Gasztronómiai és szállodai szolgáltatások, Szerelő, Mechatronikai kezelő, Kályhakészítő – keramikus, Fémmunkás – szerszámkészítő, Bolti eladó). Az elméleti és gyakorlati oktatás egy része helyi cégeknél történik, ahol szakmai gyakorlatokon vesznek részt a hallgatók. Nemzetközi projektek (ERASMUS+) keretén belül azt is lehetővé tesszük, hogy hallgatóink szakmai gyakorlatuk egy részét külföldön töltsék. Emellett a Közgazdasági technikus programban tanulók létrehoznak egy tanulócéget, ahol a gyakorlatban is próbára tehetik tudásukat.

https://www.dssl.si/sl/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.